นายอนันต์ คำชัยวงค์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองจ๊อม
หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร
ข้อมูลเทศบัญญัติ
ข้อมูลแผนพัฒนา 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประจำปีงบ 2557
  รายงานประจำปีงบ 2558
  รายงานผลการดำเนินงาน 2559
คู่มือประชาชน
ร้องเรียน สายด่วน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      เทศบาลตำบลหนองจ๊อม ยินดีตอนรับ เราพร้อมและเต็มใจบริการแก่ประชาชนทุกภาคส่วน และให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว เช่น ขออนุญาติก่อสร้าง, จดทะเบียนพาณิชย์, รักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่, สนับสนุนกิจกรรมภายในชุมชน และอื่นๆ อีกมากมาย

 

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 
 ประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม) เดือน ธันวาคม 2560 - 24 พ.ย. 60
 ประกาศราคากลางปรับปรุงผิวจราจรถนนวงแหวนรอบนอก - 23 พ.ย. 60
 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายเชื่อมม.4-ม.5 - 23 พ.ย. 60
 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนการจัดซื้อรถบรรทุก แบบดับเบิ้ลแค็บ - 17 พ.ย. 60
 ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน - 13 พ.ย. 60
 ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก แบบดับเบิ้ลแค็บ - 9 พ.ย. 60
 ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดตามริมถนนภายในหมู่บ้าน - 8 พ.ย. 60
 ราคากลางอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2560 เดือน พ.ย.60 - 27 ต.ค 60
 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายอำเภอ หมู่ที่ 2 - 27 ต.ค 60
 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - 12 ต.ค 60
 ประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 - 22 ก.ย 60
 ประกาศราคากลางจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล - 22 ก.ย 60
 ราคากลางโครงการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ รุ่นที่ 3 - 19 ก.ย 60
 ประกาศราคากลางจ้างเหมารถตักขยะ ปี 2561 - 15 ก.ย 60
 ประกาศร่างขอบเขตงาน และราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนขนถ่ายและกำจัดขยะ - 12 ก.ย 60
 ประกาศราคากลางจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศฯ รุ่นที่ 2 - 5 ก.ย 60
 ประกาศราคากลางโครงการถมดินลูกรับพร้อมปรับเกลี่ย ม.5 - 4 ก.ย 60
 ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปา - 21 ส.ค 60
 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร - 18 ส.ค 60
 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศฯ - 18 ส.ค 60
     อ่านทั้งหมด ->>

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 รายละเอียดประกาศคัดเลือกพนักงานจ้าง - 12 ธ.ค 60
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง - 12 ธ.ค 60
 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้พิการ(รายใหม่) - 1 พ.ย. 60
 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ(รายใหม่) - 1 พ.ย. 60
 ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง - 1 พ.ย. 60
 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น - 30 ต.ค 60
 กำหนดการมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่จิตอาสาครั้งที่2 - 18 ต.ค 60
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน - 18 ต.ค 60
 ประชาสัมพันธ์ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องฯ - 18 ต.ค 60
 ประชาสัมพันธ์ปิดการรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้า - 16 ต.ค 60
 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วยสัญญาประชาคม - 17 ก.ค 60
 ประชาสัมพันธ์การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามนายกรัฐมนตรี - 21 มิ.ย 60
 ตารางแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต - 16 มิ.ย 60
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ - 16 มิ.ย 60
 ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล - 8 มิ.ย 60
 ใบสมัครประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด - 8 มิ.ย 60
 หลักเกณฑ์การประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด - 8 มิ.ย 60
 แผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปีงบประมาณ2558-2560 - 30 พ.ค 60
 แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน - 3 มี.ค 60
 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส - 28 ก.พ 60
     อ่านทั้งหมด ->>

ข่าวกิจกรรม

 

เทศบาลตำบลหนองจ๊อมขอประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยงเช..

เทศบาลตำบลหนองจ๊อมจัดทำโครงการปลูกฝังค่านิยม 12 ปร..

เทศบาลตำบลหนองจ๊อมได้จัดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญขอ..

งานประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพในวันวิสาขบูชา พระธาตุด..

พิธีการเวียนรอบปูชนียวัตถุ หรือปูชนียสถาน เพื่อเป็..

งานประเพณีลอยกระทงหนองจ๊อม ประจำปี 2557..
   
   

 
   
Copyright © 2015-2016 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: 053-847380 ,053-350328 โทรสาร 053-847380 ต่อ 111
Email:info@nongjomcity.org (check mail)