นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองจ๊อม
หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร
ข้อมูลเทศบัญญัติ
ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประจำปีงบ 2557
  รายงานประจำปีงบ 2558
  รายงานผลการดำเนินงาน 2559
  รายงานผลการดำเนินงาน 2560
  รายงานผลการดำเนินงาน 2561
คู่มือประชาชน
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
 
 
      เทศบาลตำบลหนองจ๊อม ยินดีตอนรับ เราพร้อมและเต็มใจบริการแก่ประชาชนทุกภาคส่วน และให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว เช่น ขออนุญาติก่อสร้าง, จดทะเบียนพาณิชย์, รักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่, สนับสนุนกิจกรรมภายในชุมชน และอื่นๆ อีกมากมาย

 

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างต่อเติมอาคารบรรเทาฯ - 23 ก.พ 64
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมกราคม 64 - 22 ก.พ 64
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุงอาคารบรรเทา(หลังเดิม) - 19 ก.พ 64
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารบรรเทาฯ - 19 ม.ค 64
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2564 - 18 ม.ค 64
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนธันวาคม 63 - 12 ม.ค 64
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤศจิกายน 63 - 12 ม.ค 64
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนตุลาคม 63 - 12 ม.ค 64
 ประกาศประกวดราคาซื้อรถประจำตำแหน่ง - 11 ม.ค 64
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารบรรเทาสาธารณภัยฯ - 11 ม.ค 64
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบรรเทาฯ - 11 ม.ค 64
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 - 30 ต.ค 63
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 - 9 ต.ค 63
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 - 9 ต.ค 63
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเอกชนขนถ่ายและกำจัดขยะฯ - 6 ต.ค 63
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำฯลำเหมืองสาธารณะฯ หมู่ที่5 - 6 ต.ค 63
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสุสานหมู่ที่6 - 6 ต.ค 63
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรฯพร้อมรางระบายน้ำถนนวงแหวนถึงวัดหนองไคร้หลวง หมู่ที่8 - 6 ต.ค 63
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดฯท้ายซอย17/4 - 6 ต.ค 63
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตฯท้ายซอย 17/4 - 6 ต.ค 63
     อ่านทั้งหมด ->>

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน - 8 เม.ย 64
 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองจ๊อม 2564 - 8 เม.ย 64
 โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม2564 - 7 เม.ย 64
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - 7 เม.ย 64
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2563 - 19 มี.ค 64
 ประชาสัมพันธ์ห้ามการเผาทุกชนิด - 17 มี.ค 64
 โครงการเทศบาลพบประชาชน2564 - 10 มี.ค 64
 ประชาสัมพันธ์โครงการเราชนะ - 12 ก.พ 64
 ประกาศกำหนดสถานที่ จำนวน หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศการหาเสียงฯ - 5 ก.พ 64
 ประกาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม - 4 ก.พ 64
 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564 - 2 ก.พ 64
 หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาฯ - 1 ก.พ 64
 ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล - 1 ก.พ 64
 ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี - 1 ก.พ 64
 หนังสือประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี - 1 ก.พ 64
 ประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ - 1 ก.พ 64
 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 - 19 ม.ค 64
 กำหนดเขตควบคุมการเผาและการบริหารจัดการเชื้อเพลิงฯ - 15 ม.ค 64
 การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ2562 - 6 พ.ย. 63
 นัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 พ.ศ.2563 - 26 ต.ค 63
     อ่านทั้งหมด ->>

ข่าวกิจกรรม

 

โครงการเทศบาลพบประชาชน2564..

โครงการเทศบาลพบประชาชน2564..

เทศบาลตำบลหนองจ๊อมขอประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยงเช..

พิธีการเวียนรอบปูชนียวัตถุ หรือปูชนียสถาน เพื่อเป็..
   
   

 
   
Copyright © 2015-2016 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: 053-847380 ,053-350328 โทรสาร 053-350326 ต่อ 111
Email:info@nongjomcity.org (check mail)