เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติ งานตามนโยบายของ นายกเทศมนตรี
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
คู่มือประชาชน
มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
  ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  


         เทศบาลตำบลหนองจ๊อม ยินดีตอนรับ เราพร้อมและเต็มใจบริการแก่ประชาชนทุกภาคส่วน และให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว เช่น ขออนุญาติก่อสร้าง, จดทะเบียนพาณิชย์, รักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่, สนับสนุนกิจกรรมภายในชุมชน และอื่นๆ อีกมากมาย ประชาชน
กหเหเหเเ
 
  ข่าวกิจกรรม  

ครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต..

สินค้าOTOPตำบลหนองจ๊อม..

ขอเชิญผู้รับบริการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 202..

โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว..

นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)..

โครงการพัฒนาความรู้สู่มืออาชีพ..
  ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงรถ และห้องน้ำสาธารณะภายในเทศบาลฯ - 30 พ.ย. 66
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย1 บ้านแม่แก้ดหลวง หมู่ที่ 5 - 29 พ.ย. 66
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาพระพุทธ - 28 พ.ย. 66
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงจอดรถและห้องน้ำสาธารณะ - 10 พ.ย. 66
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาธงเทศบาลตำบลหนองจ๊อม - 10 พ.ย. 66
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงอาคารสำนักงาน(หลังเดิม) - 9 พ.ย. 66
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ฯซอย1 ช่วงบ้านนายทองตี กันตี - 9 พ.ย. 66
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาธงเทศบาลตำบลหนองจ๊อม - 7 พ.ย. 66
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาธงเทศบาลตำบลหนองจ๊อม - 3 พ.ย. 66
 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ฯซอย1 ช่วงบ้านนายทอง กันตีฯ - 1 พ.ย. 66
    
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
 คำสั่งระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - 9 ต.ค 66
 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลหนองจ๊อม - 9 ต.ค 66
 ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 5 ต.ค 66
 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2 ต.ค 66
 ข้อมูลสนามกีฬา/ลานกีฬา เทศบาลตำบลหนองจ๊อม - 11 ก.ย 66
 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง - 17 ส.ค 66
 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษา ประจำปี 2566 - 26 ก.ค 66
 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานช่างสำรวจ - 23 มิ.ย 66
 ประกาศผลการตัดสินการประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด - 22 มิ.ย 66
 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาฯ - 22 มิ.ย 66
     
  สถานที่สำคัญ  
 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th