นายอนันต์ คำชัยวงค์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองจ๊อม
หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร
ข้อมูลเทศบัญญัติ
ข้อมูลแผนพัฒนา 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประจำปีงบ 2557
  รายงานประจำปีงบ 2558
  รายงานผลการดำเนินงาน 2559
  รายงานผลการดำเนินงาน 2560
  รายงานผลการดำเนินงาน 2561
คู่มือประชาชน
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
 
 
      เทศบาลตำบลหนองจ๊อม ยินดีตอนรับ เราพร้อมและเต็มใจบริการแก่ประชาชนทุกภาคส่วน และให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว เช่น ขออนุญาติก่อสร้าง, จดทะเบียนพาณิชย์, รักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่, สนับสนุนกิจกรรมภายในชุมชน และอื่นๆ อีกมากมาย

 

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ข้างลานอเนกประสงค์ บ้านท่าเกวียน หมู่ที่ 4 - 2 มิ.ย 63
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ข้างลานอเนกประสงค์ บ้านท่าเกวียน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - 21 พ.ค 63
 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด6ตัน 6ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - 21 พ.ค 63
 ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย - 14 พ.ค 63
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 - 17 เม.ย 63
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 - 17 เม.ย 63
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม2562 - 17 เม.ย 63
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2562 - 17 เม.ย 63
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2562 - 17 เม.ย 63
 ร่างประชาพิจารณ์ ประกาศเทศบาลตำบลหนองจ๊อมเรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ - 15 เม.ย 63
 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย - 15 เม.ย 63
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนบ้านแม่แก้ดหลวง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - 9 เม.ย 63
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ภายในโรงเรียนบ้านแม่แก้ดหลวง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - 24 มี.ค 63
 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ภายในโรงเรียนบ้านแม่แก้ดหลวง หมู่ที่ 5 - 16 มี.ค 63
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฟาร์มไก่ นายสมสุข ธรรมธิ บ้านท่าเกวียน หมู่ที่ 4 - 25 ก.พ 63
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน2562 - 11 ก.พ 63
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม2562 - 11 ก.พ 63
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฏาคม2562 - 11 ก.พ 63
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน2562 - 11 ก.พ 63
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ สุสานบ้านศรีทรายมูล หมู่ที่ 6 - 7 ก.พ 63
     อ่านทั้งหมด ->>

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 รายงานสรุปผลดำเนินโครงการ2562(รอบ12เดือน) - 28 พ.ค 63
 รายงานสรุปผลดำเนินโครงการ2563(รอบ6เดือน) - 28 พ.ค 63
 ประชาสัมพันธ์พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560 - 8 พ.ค 63
 การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบ(โควิด-19) - 28 เม.ย 63
 โครงการคัดเลือก"พนักงานดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี2563" - 14 เม.ย 63
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี2562 - 14 เม.ย 63
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ - 14 เม.ย 63
 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ - 14 เม.ย 63
 แบบฟอร์มชำระเงินผ่านธนาคาร - 10 เม.ย 63
 ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2563 - 10 เม.ย 63
 ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงให้บริการการจัดเก็บรายได้ - 26 มี.ค 63
 แบบภดส.5 - 26 มี.ค 63
 บัญชี ภ.ด.ส.3 ชุดที่ 4- พาณิชยกรรม - 26 มี.ค 63
 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 26 มี.ค 63
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ63 - 28 ก.พ 63
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 62 - 18 ก.พ 63
 รายงานผลการดำเนินโครงการลดขั้นตอน - 18 ก.พ 63
 รับสมัครจิตอาสาภัยพิบัติ - 17 ก.พ 63
 โครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมชุมชนเข้มแข็ง - 6 ก.พ 63
 โครงการเทศบาลพบประชาชนประจำปี2563 - 6 ก.พ 63
     อ่านทั้งหมด ->>

ข่าวกิจกรรม

 

โครงการเทศบาลพบประชาชน 2562..

โครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมชุมชนเข้มแข็ง..

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเทศบาลฯ ปี 2561..

เทศบาลตำบลหนองจ๊อมขอประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยงเช..

เทศบาลตำบลหนองจ๊อมจัดทำโครงการปลูกฝังค่านิยม 12 ปร..

เทศบาลตำบลหนองจ๊อมได้จัดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญขอ..
   
   

 
   
Copyright © 2015-2016 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: 053-847380 ,053-350328 โทรสาร 053-847380 ต่อ 111
Email:info@nongjomcity.org (check mail)