นายอนันต์ คำชัยวงค์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองจ๊อม
หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร
ข้อมูลเทศบัญญัติ
ข้อมูลแผนพัฒนา 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประจำปีงบ 2557
  รายงานประจำปีงบ 2558
  รายงานผลการดำเนินงาน 2559
  รายงานผลการดำเนินงาน 2560
คู่มือประชาชน
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      เทศบาลตำบลหนองจ๊อม ยินดีตอนรับ เราพร้อมและเต็มใจบริการแก่ประชาชนทุกภาคส่วน และให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว เช่น ขออนุญาติก่อสร้าง, จดทะเบียนพาณิชย์, รักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่, สนับสนุนกิจกรรมภายในชุมชน และอื่นๆ อีกมากมาย

 

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 
 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา อาคารสำนักงานเทศบาล - 13 พ.ย. 61
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561 - 13 พ.ย. 61
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561 - 9 พ.ย. 61
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2561 - 9 พ.ย. 61
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2561 - 9 พ.ย. 61
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2561 - 9 พ.ย. 61
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2561 - 9 พ.ย. 61
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2561 - 9 พ.ย. 61
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 - 9 พ.ย. 61
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2561 - 9 พ.ย. 61
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2560 - 9 พ.ย. 61
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2560 - 9 พ.ย. 61
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2560 - 9 พ.ย. 61
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2560 - 9 พ.ย. 61
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2560 - 9 พ.ย. 61
 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รางฯ ถนนสายหลัก ม.5 - 8 พ.ย. 61
 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รางฯ ถนนสายหลัก ม.4 - 8 พ.ย. 61
 ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนขนถ่ายและกำจัดขยะ - 7 พ.ย. 61
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 31 ต.ค 61
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 31 ต.ค 61
     อ่านทั้งหมด ->>

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต - 13 พ.ย. 61
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน - 13 พ.ย. 61
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561 - 13 พ.ย. 61
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต - 13 พ.ย. 61
 แบบสรุปรายงานผลการดำเนินการตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ - 9 พ.ย. 61
 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส - 9 พ.ย. 61
 ประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ - 9 พ.ย. 61
 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน 2561 - 8 พ.ย. 61
 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน 2561 - 8 พ.ย. 61
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต - 8 พ.ย. 61
 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 - 10 ต.ค 61
 ประชาสัมพันธ์การรับบริการตรวจDNA - 23 ก.ค 61
 การประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด - 8 มิ.ย 61
 รับสมัครนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน - 22 พ.ค 61
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง - 20 ก.พ 61
 ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ - 29 ม.ค 61
 รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างฯ - 24 ม.ค 61
 ประกาศรับบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ - 15 ม.ค 61
 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี62 - 8 ม.ค 61
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง - 26 ธ.ค 60
     อ่านทั้งหมด ->>

ข่าวกิจกรรม

 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเทศบาลฯ ปี 2561..

โครงการเทศบาลพบประชาชน ปี 2561..

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและลูกน้ำยุงลาย ประจำปีงบประ..

เทศบาลตำบลหนองจ๊อมขอประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยงเช..

เทศบาลตำบลหนองจ๊อมจัดทำโครงการปลูกฝังค่านิยม 12 ปร..

เทศบาลตำบลหนองจ๊อมได้จัดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญขอ..
   
   

 
   
Copyright © 2015-2016 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: 053-847380 ,053-350328 โทรสาร 053-847380 ต่อ 111
Email:info@nongjomcity.org (check mail)