เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
ข้อมูลเทศบัญญัติ
ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
คู่มือประชาชน
มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
  ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  
        เทศบาลตำบลหนองจ๊อม ยินดีตอนรับ เราพร้อมและเต็มใจบริการแก่ประชาชนทุกภาคส่วน และให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว เช่น ขออนุญาติก่อสร้าง, จดทะเบียนพาณิชย์, รักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่, สนับสนุนกิจกรรมภายในชุมชน และอื่นๆ อีกมากมาย
  ข่าวกิจกรรม  

โครงการพัฒนาความรู้สู่มืออาชีพ..

การปฏิบัติงานนายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม..

ตรวจเยี่ยมมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคว..

โครงการเทศบาลพบประชาชน2564..

แหล่งท่องเที่ยงเชิงศาสนสถานวันสันป่าสัก..
  ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ภายในวัดศรีทรายมูล - 18 ม.ค 65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายหลักภายในหมู่่บ้านศิริพร 1 - 10 ม.ค 65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรภายในหมู่บ้านภูดอยถึงทางไปสนามกีฬาเทศบาลฯ - 10 ม.ค 65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายหลักบ้านแม่แก้ดหลวงฯ - 10 ม.ค 65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ - 22 ธ.ค 64
 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ 1คัน - 30 พ.ย. 64
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์ตรวจการณ์ - 18 พ.ย. 64
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2565 - 18 พ.ย. 64
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างศาลาอเนกประสงค์ ม.6 - 18 พ.ย. 64
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2565 - 18 พ.ย. 64
    
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
 วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนาประกาศรับสมัครนักศึกษาฯ - 12 พ.ย. 64
 กฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2565 - 5 ต.ค 64
 จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายในฯ - 5 ต.ค 64
 ประชาสัมพันธ์รับสมัครการรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล - 30 ก.ย 64
 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรฯ - 13 ส.ค 64
 มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร - 13 ส.ค 64
 ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร - 10 ส.ค 64
 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ - 9 ส.ค 64
 รายชื่อผู้ที่เข้ามากรอกแบบฟอร์มการแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 - 9 ส.ค 64
 ประชาสัมพันธ์สินค้าOTOPอำเภอสันทราย - 9 ส.ค 64
     
  สถานที่สำคัญ  
 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th