เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติ งานตามนโยบายของ นายกเทศมนตรี
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
คู่มือประชาชน
มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
  ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  


         เทศบาลตำบลหนองจ๊อม ยินดีตอนรับ เราพร้อมและเต็มใจบริการแก่ประชาชนทุกภาคส่วน และให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว เช่น ขออนุญาติก่อสร้าง, จดทะเบียนพาณิชย์, รักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่, สนับสนุนกิจกรรมภายในชุมชน และอื่นๆ อีกมากมาย ประชาชน
กหเหเหเเ
 
  ข่าวกิจกรรม  
  ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเก็บขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย - 27 ก.ย 66
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่น - 27 ก.ย 66
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน(หลังเดิม) - 8 ก.ย 66
 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเก็บขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย - 8 ก.ย 66
 ประกาศราคากลางโครงการเก็บขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยฯ - 1 ก.ย 66
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน - 1 ก.ย 66
 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นฯ - 1 ก.ย 66
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2566 - 27 ก.ค 66
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง(โครงการจัดตั้งสำนักทะเบียน) - 27 ก.ค 66
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างพนังกันดินฯศูนย์เรียนรู้ฯ ม.1 - 12 ก.ค 66
    
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2 ต.ค 66
 ข้อมูลสนามกีฬา/ลานกีฬา เทศบาลตำบลหนองจ๊อม - 11 ก.ย 66
 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง - 17 ส.ค 66
 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษา ประจำปี 2566 - 26 ก.ค 66
 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานช่างสำรวจ - 23 มิ.ย 66
 ประกาศผลการตัดสินการประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด - 22 มิ.ย 66
 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาฯ - 22 มิ.ย 66
 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ - 21 มิ.ย 66
 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลหนองจ๊อม - 20 มิ.ย 66
 รายงานผลการสำรวจตลาดในเขตเทศบาลตำบลหนองจ๊อม ประจำปี 2565 - 20 มิ.ย 66
     
  สถานที่สำคัญ  
 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th