นายอนันต์ คำชัยวงค์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองจ๊อม
หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร
ข้อมูลเทศบัญญัติ
ข้อมูลแผนพัฒนา 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประจำปีงบ 2557
  รายงานประจำปีงบ 2558
  รายงานผลการดำเนินงาน 2559
คู่มือประชาชน
ร้องเรียน สายด่วน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลิ่นเหม็นเน่าจากฟาร์มไก่ข้างบ้าน
ขอแจ้งเรื่องร้องเรียนหน่อยครับ ตอนนี้บ้านผมมีปัญหากับกลิ่นฟาร์มไก่ของข้างบ้านมาก เหม็นจนเสียสุขภาพจิต กลางวันแทบจะเดินออกมานอกบ้านไม่ได้เลย กล่ินมันแรงมาก รบกวนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้ด้วยนะครับ ที่บ้านพ่อหลวงจันทร์ แม่หลวงตุ๋น (พ่อหลวงเก่าหมู่6)บ้านหนองไคร้ใหม่ หมู่ที่6 ถ้าเลี้ยงไก่แล้วสร้างความเดือดร้อนกับบ้านข้างเคียงแล้วไม่คิดแก้ปัญหา ก็อย่าเลี้ยเลยครับ ขอร้อง ให้เห็นใจด้วย กลิ่นมันเน่ามากครับ
จากคุณ บ้านใกล้เคียงผู้เดือดร้อน เมื่อ 27 พ.ค 60


เทศบาลตำบลหนองจ๊อมได้ทำการออกไปตรวจสอบและได้ทำเป็นหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้เลี้ยงไก่ โดยให้มีการแก้ไข/ระงับเหตุรำคาญ ดีงนี้ 1.ทำความสะอาดบริเวณที่เลี้ยงไก่ และฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค น้ำยาดับกลิ่นหรืออีเอ็มเป็นประจำ เพื่อลดกลิ่นเหม็นและป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงนำโรค 2.ระงับ/หรือลดจำนวนการเลี้ยงไก่ในพื้นที่ดังกล่าว 3.ให้ดำเนินการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองจ๊อม หากมีการเลี้ยงเพื่อการค้า
จากคุณ เทศบาลตำบลหนองจ๊อม เมื่อ13 มิ.ย 60


ผู้ตอบ :
      

คำตอบ :
     
รูปภาพ :
     
รหัสยืนยัน: 3178-9 :
  =

 

 

 
   
Copyright © 2015-2016 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: 053-847380 ,053-350328 โทรสาร 053-847380 ต่อ 111
Email:info@nongjomcity.org (check mail)