เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติ งานตามนโยบายของ นายกเทศมนตรี
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
คู่มือประชาชน
มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  
 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 8 เม.ย 65
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 - 7 เม.ย 65
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 - 7 เม.ย 65
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 - 7 เม.ย 65
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 - 7 เม.ย 65
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 - 7 เม.ย 65
 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 7 เม.ย 65
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 - 7 เม.ย 65
 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 7 เม.ย 65
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 - 7 เม.ย 65
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 - 7 เม.ย 65
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 - 7 เม.ย 65
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 - 7 เม.ย 65
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 - 7 เม.ย 65
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 - 7 เม.ย 65
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 - 11 มี.ค 65
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ถนน ซอย17/2 หมู่ที่4 - 31 ม.ค 65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ภายในวัดศรีทรายมูล - 18 ม.ค 65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายหลักภายในหมู่่บ้านศิริพร 1 - 10 ม.ค 65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรภายในหมู่บ้านภูดอยถึงทางไปสนามกีฬาเทศบาลฯ - 10 ม.ค 65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายหลักบ้านแม่แก้ดหลวงฯ - 10 ม.ค 65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ - 22 ธ.ค 64
 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ 1คัน - 30 พ.ย. 64
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์ตรวจการณ์ - 18 พ.ย. 64
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2565 - 18 พ.ย. 64
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างศาลาอเนกประสงค์ ม.6 - 18 พ.ย. 64
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2565 - 18 พ.ย. 64
 ประกาศการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ - 15 พ.ย. 64
 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ - 15 พ.ย. 64
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่ารถบรรทุก(ดีเซล) - 9 พ.ย. 64
 ประกวดราคาเช่ารถบรรทุก(ดีเซล) - 18 ต.ค 64
 ราคากลางโครงการเช่ารถบรรทุก(ดีเซล) - 18 ต.ค 64
 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารถตักขยะ - 30 ก.ย 64
 ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - 23 ก.ย 64
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 - 23 ก.ย 64
 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารถตักขยะ จำนวน 1 คัน - 10 ก.ย 64
 ประกาศประกวดราคาจ้างเอกชนขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยฯ - 10 ก.ย 64
 ประกาศเทศบาลตำบลหนองจ๊อม เรื่องประกวดราคาจ้างเอกชนขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล - 7 ก.ย 64
 ประกาศเทศบาลตำบลหนองจ๊อม เรื่องประกวดราคาจ้างเหมารถตักขยะ จำนวน 1 คัน - 7 ก.ย 64
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 7 ก.ย 64

   หน้าต่อไป >>>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th