นายอนันต์ คำชัยวงค์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองจ๊อม
หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร
ข้อมูลเทศบัญญัติ
ข้อมูลแผนพัฒนา 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประจำปีงบ 2557
  รายงานประจำปีงบ 2558
  รายงานผลการดำเนินงาน 2559
  รายงานผลการดำเนินงาน 2560
  รายงานผลการดำเนินงาน 2561
คู่มือประชาชน
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
 

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 
 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลักหลังวัดแม่แก้ดหลวง - 2 พ.ย. 59
 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในสวนเกษตร - 2 พ.ย. 59
 ราคากลางแผ่นพื้นเวทีสำเร็จรูปพร้อมขาตั้ง - 21 ต.ค 59
 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายทองยุทธ ม.9 - 6 ต.ค 59
 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝา คสล.ภายในหมู่บ้านภูดอย - 5 ต.ค 59
 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยบ้านนายอุทัย กล้าหาญ - 5 ต.ค 59
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณอาหารเสริม(นม) - 28 ก.ย 59
 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยคอนกรีต ม.8 - 27 ก.ย 59
 ตารางแสดงวงเงินโครงการถมดินลูกรังและหินคลุก - 16 ก.ย 59
 ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมารถตักขยะ - 9 ก.ย 59
 ตารางแสดงวงเงินโครงการจ้างเหมารถตักขยะ - 6 ก.ย 59
 ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงผิวจราจร - 31 ส.ค 59
 สอบราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย - 18 ส.ค 59
 ตารางแสดงวงเงินโครงการจ้างเหมาเอกชนขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย วันที่17 ส.ค.59 - 18 ส.ค 59
 ตารางแสดงวงเงินโครงการจ้างเหมาเอกชนขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย - 16 ส.ค 59
 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวัน - 8 ส.ค 59
 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำแม่น้ำดู่ ม.5 บ้านแม่แก้ดหลวง ใหม่ - 5 ส.ค 59
 ราคากลางโครงการก่อสร้างถรรคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำแม่น้ำดู่ ม.4 - 3 ส.ค 59
 การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อพร้อมบ่อพัก สถานที่ก่อสร้างซอยบ้านนายเกษม แสนยศ ม.2 - 12 ก.ค 59
 การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย7 ม.1 - 12 ก.ค 59
 ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ ลำเหมืองสาธารณะหมู่บ้านภูดอย - 30 มิ.ย 59
 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยบ้านนายเกษม แสนยศ ม.2 - 15 มิ.ย 59
 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง - 7 มิ.ย 59
 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต - 3 พ.ค 59
 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย7 ม.1 - 26 เม.ย 59
 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรทางเข้าหมู่บ้านโชควารี - 22 มี.ค 59
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก และก่อสร้างกำแพงดิน ม.3 - 15 มี.ค 59
 ตารางวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อสารเคมีดับกลิ่น - 11 มี.ค 59
 รายชื่อผู้ซื้อเอกสารประมูลราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกฯ - 3 มี.ค 59
 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2559 เพิ่มเติมครั้งที่1 - 3 มี.ค 59
หน้าต่อไป >>>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

 
   
Copyright © 2015-2016 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: 053-350328 โทรสาร
Email:info@nongjomcity.org (check mail)