เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติ งานตามนโยบายของ นายกเทศมนตรี
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
คู่มือประชาชน
มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  
 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลักหลังวัดแม่แก้ดหลวง - 2 พ.ย. 59
 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในสวนเกษตร - 2 พ.ย. 59
 ราคากลางแผ่นพื้นเวทีสำเร็จรูปพร้อมขาตั้ง - 21 ต.ค 59
 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายทองยุทธ ม.9 - 6 ต.ค 59
 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝา คสล.ภายในหมู่บ้านภูดอย - 5 ต.ค 59
 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยบ้านนายอุทัย กล้าหาญ - 5 ต.ค 59
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณอาหารเสริม(นม) - 28 ก.ย 59
 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยคอนกรีต ม.8 - 27 ก.ย 59
 ตารางแสดงวงเงินโครงการถมดินลูกรังและหินคลุก - 16 ก.ย 59
 ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมารถตักขยะ - 9 ก.ย 59
 ตารางแสดงวงเงินโครงการจ้างเหมารถตักขยะ - 6 ก.ย 59
 ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงผิวจราจร - 31 ส.ค 59
 สอบราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย - 18 ส.ค 59
 ตารางแสดงวงเงินโครงการจ้างเหมาเอกชนขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย วันที่17 ส.ค.59 - 18 ส.ค 59
 ตารางแสดงวงเงินโครงการจ้างเหมาเอกชนขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย - 16 ส.ค 59
 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวัน - 8 ส.ค 59
 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำแม่น้ำดู่ ม.5 บ้านแม่แก้ดหลวง ใหม่ - 5 ส.ค 59
 ราคากลางโครงการก่อสร้างถรรคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำแม่น้ำดู่ ม.4 - 3 ส.ค 59
 การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อพร้อมบ่อพัก สถานที่ก่อสร้างซอยบ้านนายเกษม แสนยศ ม.2 - 12 ก.ค 59
 การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย7 ม.1 - 12 ก.ค 59
 ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ ลำเหมืองสาธารณะหมู่บ้านภูดอย - 30 มิ.ย 59
 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยบ้านนายเกษม แสนยศ ม.2 - 15 มิ.ย 59
 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง - 7 มิ.ย 59
 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต - 3 พ.ค 59
 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย7 ม.1 - 26 เม.ย 59
 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรทางเข้าหมู่บ้านโชควารี - 22 มี.ค 59
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก และก่อสร้างกำแพงดิน ม.3 - 15 มี.ค 59
 ตารางวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อสารเคมีดับกลิ่น - 11 มี.ค 59
 รายชื่อผู้ซื้อเอกสารประมูลราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกฯ - 3 มี.ค 59
 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2559 เพิ่มเติมครั้งที่1 - 3 มี.ค 59
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย19/3 หมู่ที่ 2 - 26 ก.พ 59
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้างเลียบลำแม่น้ำดู่ หมู่ที่ 5 - 25 ก.พ 59
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้างเลียบลำแม่น้ำดู่ หมู่ที่ 3 - 25 ก.พ 59
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำแม่น้ำดู่ หมู่ที่ 4 - 25 ก.พ 59
 ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย19 ม.2 - 25 ก.พ 59
 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านนายบุญเทียม ถึงบ้านนางจันทร์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองไคร้หลวง - 25 ก.พ 59
 ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้างหน้าศาลาอเนกประสงค์ ซอย19/3 หมู่ที่บ้านนางเหลียว - 25 ก.พ 59
 ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ - 16 ก.พ 59
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก - 8 ก.พ 59
 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย19 ม.2 บ้านนางเหลียว - 5 ก.พ 59

   หน้าต่อไป >>>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th