นายอนันต์ คำชัยวงค์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองจ๊อม
หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร
ข้อมูลเทศบัญญัติ
ข้อมูลแผนพัฒนา 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประจำปีงบ 2557
  รายงานประจำปีงบ 2558
  รายงานผลการดำเนินงาน 2559
  รายงานผลการดำเนินงาน 2560
  รายงานผลการดำเนินงาน 2561
คู่มือประชาชน
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
 

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย19/3 หมู่ที่ 2 - 26 ก.พ 59
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้างเลียบลำแม่น้ำดู่ หมู่ที่ 5 - 25 ก.พ 59
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้างเลียบลำแม่น้ำดู่ หมู่ที่ 3 - 25 ก.พ 59
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำแม่น้ำดู่ หมู่ที่ 4 - 25 ก.พ 59
 ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย19 ม.2 - 25 ก.พ 59
 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านนายบุญเทียม ถึงบ้านนางจันทร์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองไคร้หลวง - 25 ก.พ 59
 ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้างหน้าศาลาอเนกประสงค์ ซอย19/3 หมู่ที่บ้านนางเหลียว - 25 ก.พ 59
 ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ - 16 ก.พ 59
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก - 8 ก.พ 59
 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย19 ม.2 บ้านนางเหลียว - 5 ก.พ 59
 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย19 หมู่ที่ 2 - 29 ม.ค 59
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำคอนกรีต ข้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่2 - 21 ม.ค 59
 ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต ภายในสุสานบ้านศรีทรายมูล - 19 ม.ค 59
 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย12 - 13 ม.ค 59
 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองไคร้ - 12 ม.ค 59
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฟาร์มไก่ หมู่ที่ 4 - 21 ธ.ค 58
 แก้ไขประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยครูต้อย หมู่ที่ 1 - 21 ธ.ค 58
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยบ้านครูต้อย - 18 ธ.ค 58
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่1 - 18 ธ.ค 58
 ประกาศขอบเขตของงานโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดcctv - 26 พ.ย. 58
 ประกาศสอบราคาโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV - 26 พ.ย. 58
 ประกาศร่างขอบเขตงานโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด - 11 พ.ย. 58
 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด - 11 พ.ย. 58
 ประกาศจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ - 30 ต.ค 58
 ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายเอนกประสงค์ - 22 ต.ค 58
 ประกาศการประมูลซื้อรถดูดสิ่งโสโครก โคลนเลนและล้างทำความสะอาดท่อและรางระบายน้ำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ - 12 ต.ค 58
 ประกาศราคากลางโครงการซื้อรถดูดสิ่งโสโครก โคลนเลนและล้างทำความสะอาดท่อและรางระบายน้ำ - 8 ต.ค 58
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลหนองจ๊อม - 21 ก.ย 58
 ประกาศโครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลหนองจ๊อม - 21 ก.ย 58
 ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า - 17 ก.ย 58
หน้าต่อไป >>>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

 
   
Copyright © 2015-2016 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: 053-350328 โทรสาร
Email:info@nongjomcity.org (check mail)