เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติ งานตามนโยบายของ นายกเทศมนตรี
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
คู่มือประชาชน
มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตกแต่งภายในอาคารสำนักงานฯ - 14 พ.ย. 65
 ประกาศร่างประกวดราคาโครงการตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองจ๊อม - 8 พ.ย. 65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเอกสารขนถ่ายขยะและกำจัดมูลฝอย - 23 ก.ย 65
 ประกาศประกวดราคาจ้างรถตักขยะด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - 13 ก.ย 65
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดิน พร้อมรั้วและประตูทางเข้า - 7 ก.ย 65
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมารถตักขยะ - 6 ก.ย 65
 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมารถตักขยะ - 6 ก.ย 65
 ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดิน - 2 ก.ย 65
 ประกาศประกวดราคาจ้างเอกสารขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล - 31 ส.ค 65
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2565 ก่อสร้างพนังกันดินพร้อมรั้วและประตูทางเข้า - 25 ส.ค 65
 ประกาศราคากลางจ้างเหมาเอกชนขนถ่ายและกำจัดขยะฯ - 25 ส.ค 65
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2566 - 25 ส.ค 65
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองจ๊อม - 19 ส.ค 65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน - 21 ก.ค 65
 ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งภายในอาคารสำนักงานฯ - 19 ก.ค 65
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งภายในอาคาร - 21 มิ.ย 65
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 - 14 มิ.ย 65
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองจ๊อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - 10 มิ.ย 65
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยคสล.และก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ซอย2 ช่วงปากซอย2/6 ม.5 - 7 มิ.ย 65
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองจ๊อม - 2 มิ.ย 65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ - 27 พ.ค 65
 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 8 เม.ย 65
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 - 7 เม.ย 65
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 - 7 เม.ย 65
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 - 7 เม.ย 65
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 - 7 เม.ย 65
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 - 7 เม.ย 65
 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 7 เม.ย 65
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 - 7 เม.ย 65
 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 7 เม.ย 65
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 - 7 เม.ย 65
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 - 7 เม.ย 65
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 - 7 เม.ย 65
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 - 7 เม.ย 65
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 - 7 เม.ย 65
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 - 7 เม.ย 65
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 - 11 มี.ค 65
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ถนน ซอย17/2 หมู่ที่4 - 31 ม.ค 65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ภายในวัดศรีทรายมูล - 18 ม.ค 65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายหลักภายในหมู่่บ้านศิริพร 1 - 10 ม.ค 65

   หน้าต่อไป >>>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th