นายอนันต์ คำชัยวงค์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองจ๊อม
หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร
ข้อมูลเทศบัญญัติ
ข้อมูลแผนพัฒนา 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประจำปีงบ 2557
  รายงานประจำปีงบ 2558
  รายงานผลการดำเนินงาน 2559
  รายงานผลการดำเนินงาน 2560
  รายงานผลการดำเนินงาน 2561
คู่มือประชาชน
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
 

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 
 ประกาศเทศบาลตำบลหนองจ๊อม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ - 19 มิ.ย 63
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2563 - 10 มิ.ย 63
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน2563 - 10 มิ.ย 63
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม2563 - 10 มิ.ย 63
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณพ.ศ.2562 - 10 มิ.ย 63
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ข้างลานอเนกประสงค์ บ้านท่าเกวียน หมู่ที่ 4 - 2 มิ.ย 63
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ข้างลานอเนกประสงค์ บ้านท่าเกวียน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - 21 พ.ค 63
 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด6ตัน 6ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - 21 พ.ค 63
 ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย - 14 พ.ค 63
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 - 17 เม.ย 63
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 - 17 เม.ย 63
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม2562 - 17 เม.ย 63
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2562 - 17 เม.ย 63
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2562 - 17 เม.ย 63
 ร่างประชาพิจารณ์ ประกาศเทศบาลตำบลหนองจ๊อมเรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ - 15 เม.ย 63
 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย - 15 เม.ย 63
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนบ้านแม่แก้ดหลวง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - 9 เม.ย 63
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ภายในโรงเรียนบ้านแม่แก้ดหลวง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - 24 มี.ค 63
 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ภายในโรงเรียนบ้านแม่แก้ดหลวง หมู่ที่ 5 - 16 มี.ค 63
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฟาร์มไก่ นายสมสุข ธรรมธิ บ้านท่าเกวียน หมู่ที่ 4 - 25 ก.พ 63
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน2562 - 11 ก.พ 63
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม2562 - 11 ก.พ 63
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฏาคม2562 - 11 ก.พ 63
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน2562 - 11 ก.พ 63
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ สุสานบ้านศรีทรายมูล หมู่ที่ 6 - 7 ก.พ 63
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอยฟาร์มไก่ บ้านนายสมสุข ธรรมธิ บ้านท่าเกวียน หมู่ที่4 - 7 ก.พ 63
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 17/2 บ้านท่าเกวียน หมู่ที่ 4 - 4 ก.พ 63
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ สุสานบ้านศรีทรายมูล หมู่ที่ 6 - 15 ม.ค 63
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย17/2 หมู่ 4 บ้านท่าเกวียน - 8 ม.ค 63
 ประกาศราคากลางก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์สุสาน บ้านศรีทรายมูล ม.6 - 8 ม.ค 63
หน้าต่อไป >>>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

 
   
Copyright © 2015-2016 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: 053-350328 โทรสาร
Email:info@nongjomcity.org (check mail)