เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติ งานตามนโยบายของ นายกเทศมนตรี
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
คู่มือประชาชน
มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรภายในหมู่บ้านภูดอยถึงทางไปสนามกีฬาเทศบาลฯ - 10 ม.ค 65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายหลักบ้านแม่แก้ดหลวงฯ - 10 ม.ค 65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ - 22 ธ.ค 64
 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ 1คัน - 30 พ.ย. 64
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์ตรวจการณ์ - 18 พ.ย. 64
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2565 - 18 พ.ย. 64
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างศาลาอเนกประสงค์ ม.6 - 18 พ.ย. 64
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2565 - 18 พ.ย. 64
 ประกาศการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ - 15 พ.ย. 64
 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ - 15 พ.ย. 64
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่ารถบรรทุก(ดีเซล) - 9 พ.ย. 64
 ประกวดราคาเช่ารถบรรทุก(ดีเซล) - 18 ต.ค 64
 ราคากลางโครงการเช่ารถบรรทุก(ดีเซล) - 18 ต.ค 64
 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารถตักขยะ - 30 ก.ย 64
 ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - 23 ก.ย 64
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 - 23 ก.ย 64
 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารถตักขยะ จำนวน 1 คัน - 10 ก.ย 64
 ประกาศประกวดราคาจ้างเอกชนขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยฯ - 10 ก.ย 64
 ประกาศเทศบาลตำบลหนองจ๊อม เรื่องประกวดราคาจ้างเอกชนขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล - 7 ก.ย 64
 ประกาศเทศบาลตำบลหนองจ๊อม เรื่องประกวดราคาจ้างเหมารถตักขยะ จำนวน 1 คัน - 7 ก.ย 64
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 7 ก.ย 64
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเอกชนขนถ่ายและกำจัดขยะ - 31 ส.ค 64
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเหมารถตักขยะ - 31 ส.ค 64
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 - 24 ส.ค 64
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 - 23 เม.ย 64
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 - 23 เม.ย 64
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างต่อเติมอาคารบรรเทาฯ - 23 ก.พ 64
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมกราคม 64 - 22 ก.พ 64
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุงอาคารบรรเทา(หลังเดิม) - 19 ก.พ 64
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารบรรเทาฯ - 19 ม.ค 64
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2564 - 18 ม.ค 64
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนธันวาคม 63 - 12 ม.ค 64
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤศจิกายน 63 - 12 ม.ค 64
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนตุลาคม 63 - 12 ม.ค 64
 ประกาศประกวดราคาซื้อรถประจำตำแหน่ง - 11 ม.ค 64
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารบรรเทาสาธารณภัยฯ - 11 ม.ค 64
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบรรเทาฯ - 11 ม.ค 64
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 - 30 ต.ค 63
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 - 9 ต.ค 63
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 - 9 ต.ค 63

   หน้าต่อไป >>>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th