นายอนันต์ คำชัยวงค์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองจ๊อม
หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร
ข้อมูลเทศบัญญัติ
ข้อมูลแผนพัฒนา 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประจำปีงบ 2557
  รายงานประจำปีงบ 2558
  รายงานผลการดำเนินงาน 2559
  รายงานผลการดำเนินงาน 2560
  รายงานผลการดำเนินงาน 2561
คู่มือประชาชน
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
 

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 
 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างรางระบายน้ำ ถนนสายหลัก หมู่ที่ 5 - 8 ต.ค 61
 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างขยะ - 8 ต.ค 61
 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถตักขยะ ปี 62 - 19 ก.ย 61
 ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวนจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะ ปี62 - 19 ก.ย 61
 ประกาศร่าง TOR ก่อสร้างอาคารสำนักงาน - 19 ก.ย 61
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน - 19 ก.ย 61
 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนขนถ่ายและกำจัดขยะ - 27 ส.ค 61
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรถตักขยะ - 27 ส.ค 61
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างขยะ - 16 ส.ค 61
 ประกวดราคาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก ม.3 - 6 ก.ค 61
 ราคากลางปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 3 บ้านสันป่าสัก - 6 ก.ค 61
 ประกาศราคากลางถนนพร้อมราง คสล. ซอยบ้านนายสมศักดิ์ ม.2 - 15 มี.ค 61
  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ดีเซล แบบดับแค็บ - 13 มี.ค 61
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก - 9 มี.ค 61
 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1 ม.8 - 6 มี.ค 61
 ประกาศร่าง TOR การจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ - 6 มี.ค 61
 ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ - 28 ก.พ 61
 ประกาศราคากลาง การจัดซื้ออาหารเสริม(นม)เดือน มีนาคม2561 - 22 ก.พ 61
 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก แบบดับเบิ้ลแค็บ - 22 ก.พ 61
 ประกาศ e-bidding รถบรรทุก ดับเบิ้ลแค็บ - 9 ก.พ 61
 ราคากลางก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลัก ม.2 - 6 ก.พ 61
 ราคากลางรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ - 31 ม.ค 61
 ราคาอาหารเสริม(นม)เดือนกุมภาพันธ์ 2561 - 29 ม.ค 61
 ราคากลางการจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล - 25 ม.ค 61
 ราคากลางปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก ถนนสายหลัก หมู่ที่ 5 - 25 ม.ค 61
 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 1 ม.5 - 17 ม.ค 61
 ราคากลางจ้างเหมาบุคคลธรรมดา - 15 ม.ค 61
 ราคากลางโครงการจ้างเหมาตรวจสุขภาพประจำปี 2561 - 8 ม.ค 61
 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี60 ไตรมาส 4 - 26 ธ.ค 60
 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี60 - 26 ธ.ค 60
หน้าต่อไป >>>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

 
   
Copyright © 2015-2016 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: 053-847380 ,053-350328 โทรสาร 053-847380 ต่อ 111
Email:info@nongjomcity.org (check mail)