นายอนันต์ คำชัยวงค์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองจ๊อม
หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร
ข้อมูลเทศบัญญัติ
ข้อมูลแผนพัฒนา 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประจำปีงบ 2557
  รายงานประจำปีงบ 2558
  รายงานผลการดำเนินงาน 2559
  รายงานผลการดำเนินงาน 2560
  รายงานผลการดำเนินงาน 2561
คู่มือประชาชน
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
 

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริเวณสุสานบ้านฟ้ามุ่ย หมู่ที่ 1 - 6 ก.พ 62
 ประกวดราคาจ้างโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 - 4 ก.พ 62
 ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองจ๊อม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการตรวจสุขภาพประจำปี - 31 ม.ค 62
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยม ลำเหมืองสาธารณะช่วงหลังโรงเรียนบ้านท่าเกวียนถึงหลังตลาดบ้านท่าเกวียน หมู่ที่ 4 - 30 ม.ค 62
 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารคลุมลานกีฬา สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองจ๊อม - 22 ม.ค 62
 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำซอยบ้านนายสายัญ ต๊ะการ หมู่ที่ 6 - 22 ม.ค 62
 ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่4 - 22 ม.ค 62
 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอู่วิรัช หมู่ที่ 6 - 27 ธ.ค 61
 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านศิริพร โครงการ1 ซอย1 หมู่ที่8 - 27 ธ.ค 61
 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ภายในสุสานบ้านท่าเกวียน หมู่ที่ 4 - 27 ธ.ค 61
 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์และห้องน้ำ ภายในสุสานบ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 3 - 27 ธ.ค 61
 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บริเวณสุสานบ้านฟ้ามุ่ย หมู่ที่ 1 - 27 ธ.ค 61
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหนองไคร้หลวง-บ้านนางเหลียว - 27 ธ.ค 61
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 - 20 ธ.ค 61
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 4 - 20 ธ.ค 61
 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสายัญ ต๊ะการ หมู่ที่ 6 - 13 ธ.ค 61
 ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 4 - 13 ธ.ค 61
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ปรับปรุงผิวจราจร - 29 พ.ย. 61
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเอกชนขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล - 29 พ.ย. 61
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารคุลมลานกีฬา - 20 พ.ย. 61
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 20 พ.ย. 61
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 20 พ.ย. 61
 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา อาคารสำนักงานเทศบาล - 13 พ.ย. 61
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561 - 13 พ.ย. 61
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561 - 9 พ.ย. 61
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2561 - 9 พ.ย. 61
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2561 - 9 พ.ย. 61
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2561 - 9 พ.ย. 61
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2561 - 9 พ.ย. 61
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2561 - 9 พ.ย. 61
หน้าต่อไป >>>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

 
   
Copyright © 2015-2016 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: 053-350328 โทรสาร
Email:info@nongjomcity.org (check mail)