นายอนันต์ คำชัยวงค์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองจ๊อม
หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร
ข้อมูลเทศบัญญัติ
ข้อมูลแผนพัฒนา 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประจำปีงบ 2557
  รายงานประจำปีงบ 2558
  รายงานผลการดำเนินงาน 2559
  รายงานผลการดำเนินงาน 2560
  รายงานผลการดำเนินงาน 2561
คู่มือประชาชน
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
 

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 
 ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน - 13 พ.ย. 60
 ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก แบบดับเบิ้ลแค็บ - 9 พ.ย. 60
 ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดตามริมถนนภายในหมู่บ้าน - 8 พ.ย. 60
 ราคากลางอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2560 เดือน พ.ย.60 - 27 ต.ค 60
 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายอำเภอ หมู่ที่ 2 - 27 ต.ค 60
 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - 12 ต.ค 60
 ประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 - 22 ก.ย 60
 ประกาศราคากลางจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล - 22 ก.ย 60
 ราคากลางโครงการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ รุ่นที่ 3 - 19 ก.ย 60
 ประกาศราคากลางจ้างเหมารถตักขยะ ปี 2561 - 15 ก.ย 60
 ประกาศร่างขอบเขตงาน และราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนขนถ่ายและกำจัดขยะ - 12 ก.ย 60
 ประกาศราคากลางจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศฯ รุ่นที่ 2 - 5 ก.ย 60
 ประกาศราคากลางโครงการถมดินลูกรับพร้อมปรับเกลี่ย ม.5 - 4 ก.ย 60
 ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปา - 21 ส.ค 60
 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร - 18 ส.ค 60
 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศฯ - 18 ส.ค 60
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์พร้อมรั้วตาข่าย ม.3 - 9 ส.ค 60
 ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้ง เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ชุดประชุม - 8 ส.ค 60
 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก ช่วงหอพักณัชยา ม.6 - 7 ส.ค 60
 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก ช่วงหน้าหอพักณัชยา ม.6 - 26 ก.ค 60
 ประกาศราคากลางซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง - 25 ก.ค 60
 ประกาศราคากลางรถบรรทุก - 18 ก.ค 60
 แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๓ - 12 ก.ค 60
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 60 - 12 ก.ค 60
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 60 - 12 ก.ค 60
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 60 - 12 ก.ค 60
 ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อพร้อมบ่อพัก คสล. ซอย 3 ม.6 - 11 ก.ค 60
 ประกาศราคากลางขยายไหล่ถนน คสล. ฝั่งทิศตะวันออกของถนนสายหลัก หมู่ที่ 2 - 4 ก.ค 60
 ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - 6 มิ.ย 60
 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย คสล. ถนนสายเชื่อม ม.4-5 ซอยข้างโรงสี - 24 พ.ค 60
หน้าต่อไป >>>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

 
   
Copyright © 2015-2016 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: 053-350328 โทรสาร
Email:info@nongjomcity.org (check mail)