เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
  สำนักปลัด
  บุคลากรตรวจสอบภายใน
  กองคลัง
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองช่าง
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติ งานตามนโยบายของ นายกเทศมนตรี
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
คู่มือประชาชน
มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
 
คำร้องแจ้งซ่อมแซมไฟกิ่ง
 

แจ้งความประสงค์ติดต่อแจ้งซ่อมไฟกิ่งกองช่างเทศบาลตำบลหนองจ๊อม
โปรดอ่านก่อนการใช้งานแบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียน
กฎกติกาการใช้งาน

เทศบาลตำบลหนองจ๊อมขอความร่วมมือทุกท่านโปรดงดเว้นการใช้ข้อความที่มีลักษณะหรือเจตนาดังต่อไปนี้
1.ข้อความอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ สถาบันพระมหากษัตริย์ และราชวงศ์
2.ข้อความคำหยาบคาย ลามก อนาจาร ทะลึ่ง เกินที่สุภาพชนทั่วไปจะรับได้(ถ้าข้อคิดเห็นของท่านมีเหตุผล น่าสนใจ แต่มีบางคำไม่เหมาะสมแฝงอยู่ ก็จะโดนลบทิ้งเช่นกัน)
3.ข้อความที่มีเจตนาใส่ร้าย-ใส่ความ บุคคลอื่นอย่างชัดเจน และไร้เหตุผลรองรับ
4.ข้อความท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือความวุ่นวายขึ้น
5.ข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนต่าง ๆ
6.ห้ามใส่ชื่อนามแฝง ต้องใส่ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรติดต่อกลับจริงของผู้ที่ร้องเรียนเท่านั้น
7.ข้อความที่พิมพ์ซ้ำ ๆ ติดกันจำนวนมาก
8.ข้อความโฆษณาชวนเชื่อทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาเว็บ,สินค้า,บริการ,กลวิธีการหารายได้ที่

หากมีการตรวจพบข้อความดังกล่าวข้างต้น เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลออกจากระบบและไม่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนนั้น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้แจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง
ชื่อ-สกุล *
หมายเลขบัตรประชาชน *
ที่อยู่
*
โทรศัพท์ *
Email

ส่วนที่ 2 รายละเอียดของไฟฟ้ากิ่งที่ชำรุด

หมายเลขเสาไฟฟ้าที่เสีย/ชำรุด *หากไม่ทราบกรอก 000
ชื่อหมู่บ้าน *
รายละเอียดที่แจ้ง *
 
 
  ติดต่อผ่านจดหมาย หรือโทรศัพท์  
ที่อยู่ติดต่อ
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: 053-350328
โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th

ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม 053-350328 ต่อ 0
 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th