เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติ งานตามนโยบายของ นายกเทศมนตรี
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
  รายงานประจำปีงบ 2557
  รายงานประจำปีงบ 2558
  รายงานผลการดำเนินงาน 2559
  รายงานผลการดำเนินงาน 2560
  รายงานผลการดำเนินงาน 2561
  รายงานผลการดำเนินงาน 2564
  รายงานผลการดำเนินงาน 2565
คู่มือประชาชน
มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
  ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  


         เทศบาลตำบลหนองจ๊อม ยินดีตอนรับ เราพร้อมและเต็มใจบริการแก่ประชาชนทุกภาคส่วน และให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว เช่น ขออนุญาติก่อสร้าง, จดทะเบียนพาณิชย์, รักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่, สนับสนุนกิจกรรมภายในชุมชน และอื่นๆ อีกมากมาย ประชาชน
กหเหเหเเ
 
  ข่าวกิจกรรม  

ขอเชิญผู้รับบริการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 202..

โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว..

นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)..

โครงการพัฒนาความรู้สู่มืออาชีพ..

การปฏิบัติงานนายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม..

ตรวจเยี่ยมมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคว..
  ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ภายในวัดต้นจันทน์ หมู่ที่ 9 - 15 พ.ค 66
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2566 - 18 เม.ย 66
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2566 - 18 เม.ย 66
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ภายในวัดต้นจันทน์ หมู่ที่9 - 24 มี.ค 66
 รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2565 - 22 มี.ค 66
 ประกาศราคากลางก่อสร้างพนังกันดินพร้อมรั้วและประตูทางเข้าศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฯหมู่ที่ 1 - 17 มี.ค 66
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงานฯ - 27 ก.พ 66
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ฯหมู่บ้านศิริพร2 ม.8 - 22 ก.พ 66
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2566 - 20 ก.พ 66
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2565 - 20 ก.พ 66
    
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาของนักเรียน - 16 พ.ค 66
 หลักเกณฑ์วิธีการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาของนักเรียน - 16 พ.ค 66
 ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่วปลูกสร้าง ประจำปี2566 ครั้งที่ 1 - 3 พ.ค 66
 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น - 27 เม.ย 66
 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองจ๊อม - 27 เม.ย 66
 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น - 27 เม.ย 66
 โครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี - 21 เม.ย 66
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 2566 - 10 เม.ย 66
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. 2565 - 10 เม.ย 66
 แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน จริยธรรม เทศบาลตำบลหนองจ๊อม - 27 มี.ค 66
     
  สถานที่สำคัญ  
 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th