เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติ งานตามนโยบายของ นายกเทศมนตรี
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
  รายงานประจำปีงบ 2557
  รายงานประจำปีงบ 2558
  รายงานผลการดำเนินงาน 2559
  รายงานผลการดำเนินงาน 2560
  รายงานผลการดำเนินงาน 2561
  รายงานผลการดำเนินงาน 2564
คู่มือประชาชน
มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
  ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  


         เทศบาลตำบลหนองจ๊อม ยินดีตอนรับ เราพร้อมและเต็มใจบริการแก่ประชาชนทุกภาคส่วน และให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว เช่น ขออนุญาติก่อสร้าง, จดทะเบียนพาณิชย์, รักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่, สนับสนุนกิจกรรมภายในชุมชน และอื่นๆ อีกมากมาย ประชาชน
กหเหเหเเ
 
  ข่าวกิจกรรม  

โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว..

นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)..

โครงการพัฒนาความรู้สู่มืออาชีพ..

การปฏิบัติงานนายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม..

ตรวจเยี่ยมมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคว..

โครงการเทศบาลพบประชาชน2564..
  ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการตกแต่งภายในอาคารสำนักงานฯ - 2 ธ.ค 65
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตกแต่งภายในอาคารสำนักงานฯ - 14 พ.ย. 65
 ประกาศร่างประกวดราคาโครงการตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองจ๊อม - 8 พ.ย. 65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเอกสารขนถ่ายขยะและกำจัดมูลฝอย - 23 ก.ย 65
 ประกาศประกวดราคาจ้างรถตักขยะด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - 13 ก.ย 65
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดิน พร้อมรั้วและประตูทางเข้า - 7 ก.ย 65
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมารถตักขยะ - 6 ก.ย 65
 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมารถตักขยะ - 6 ก.ย 65
 ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดิน - 2 ก.ย 65
 ประกาศประกวดราคาจ้างเอกสารขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล - 31 ส.ค 65
    
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 - 7 ธ.ค 65
 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 - 3 ต.ค 65
 จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน - 3 ต.ค 65
 วิธีป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย - 19 ก.ย 65
 การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - 19 ก.ย 65
 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเทศบาลตำบลหนองจ๊อม - 4 เม.ย 65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรุบปรุงผิวจราจรฯ ซอย 2 ช่วงปากซอย 2/6 ม.5 - 27 มิ.ย 65
 ประกาศผลการตัดสินการประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด - 21 มิ.ย 65
 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาแก่นักเรียน - 14 มิ.ย 65
 ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติดของเทศบาลตำบลหนองจ๊อม - 9 มิ.ย 65
     
  สถานที่สำคัญ  
 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th