นายอนันต์ คำชัยวงค์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองจ๊อม
หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร
ข้อมูลเทศบัญญัติ
ข้อมูลแผนพัฒนา 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประจำปีงบ 2557
  รายงานประจำปีงบ 2558
  รายงานผลการดำเนินงาน 2559
  รายงานผลการดำเนินงาน 2560
  รายงานผลการดำเนินงาน 2561
คู่มือประชาชน
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
 

ข้อมูลแผนพัฒนา 3 ปี ของเทศบาลตำบลหนองจ๊อม

 
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 การแก้ไขครั้งที่7/63 - 18 ก.ย 63
 แผนการดำเนินงานปี63 การเพิ่มเติมครั้งที่ 5 - 19 ส.ค 63
 แผนพัฒนาท้องถิ่น61-65 การแก้ไขครั้งที่6 - 19 ส.ค 63
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 การเปลี่ยนแปลงครั้งที่7/63 - 4 ส.ค 63
 แผนพัฒนาท้องถิ่น61-65การเพิ่มเติมครั้งที่8/63 - 24 ก.ค 63
 แผนการดำเนินงานปี63 การเพิ่มเติมครั้งที่4 - 22 มิ.ย 63
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 การเปลี่ยนแปลงครั้งที่6/63 - 19 มิ.ย 63
 แผนพัฒนาท้องถิ่น61-65การเพิ่มเติมครั้งที่7/63 - 10 มิ.ย 63
 แผนพัฒนาท้องถิ่น61-65การแก้ไขครั้งที่5/63 - 10 มิ.ย 63
 ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 การแก้ไขครั้งที่5/63 - 9 มิ.ย 63
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 การเพิ่มเติมครั้งที่7/63 - 9 มิ.ย 63
 แผนการดำเนินงานปี63 การเพิ่มเติมครั้งที่3 - 10 เม.ย 63
 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานพ.ศ.63 การเพิ่มเติมครั้งที่3 - 8 เม.ย 63
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ 2562 - 1 เม.ย 63
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล 2562 - 1 เม.ย 63
 แผนพัฒนาท้องถิ่น61-65การเปลี่ยนแปลงครั้งที่5 - 26 มี.ค 63
 แผนการดำเนินงานปี63 การเพิ่มเติมครั้งที่2 - 18 มี.ค 63
 ประกาศแผนการดำเนินงานปี63 การเพิ่มเติมครั้งที่2 - 18 มี.ค 63
 แผนพัฒนาท้องถิ่น61-65 การแก้ไขครั้งที่4/63 - 18 มี.ค 63
 แผนพัฒนาท้องถิ่น61-65การเพิ่มเติมครั้งที่6/63 - 18 มี.ค 63
 แผนพัฒนาท้องถิ่น61-65 การแก้ไขครั้งที่3/63 - 24 ก.พ 63
 แผนพัฒนาท้องถิ่น61-65 การเพิ่มเติมครั้งที่5/63 - 24 ก.พ 63
 แผนการดำเนินงานปี63 การเพิ่มเติมครั้งที่1 - 24 ม.ค 63
 ประกาศใช้แผนดำเนินงานปี63 การเพิ่มเติมครั้งที่1 - 24 ม.ค 63
 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ.2563 - 19 พ.ย. 62
 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปี2563 - 19 พ.ย. 62
 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ.2562 การเพิ่มเติม ครั้งที่3 - 19 พ.ย. 62
 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปี2562การเพิ่มเติมครั้งที่3 - 19 พ.ย. 62
 แผนพัฒนาท้องถิ่น61-65 การเพิ่มเติมครั้งที่3/62 - 1 พ.ย. 62
 แผนพัฒนาท้องถิ่น61-65 การเพิ่มเติมครั้งที่2และการเปลี่ยนแปลงครั้งที่3/62 - 1 พ.ย. 62
หน้าต่อไป >>>> 1 | 2 |

 
   
Copyright © 2015-2016 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: 053-350328 โทรสาร
Email:info@nongjomcity.org (check mail)